Codigo QR

O CCA de Caldas deseña un código QR para promocionar a web e os comercios pola cidade e o camiño de Santiago.